ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

У зв’язку з провадженням військового часу ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА про річну фінансову звітність Кредитної спілки «Калина» за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року не проводився!