До уваги членів КС “КАЛИНА”

Повідомляємо, що на загальних зборах КС «Калина» у 2015 році (протокол № 24-04/15 від 24 квітня 2015 року) керуючись п. 19.4. Статуту було прийнято рішення встановити з 01 травня  2015 р. обов’язковість унесення всіма членами кредитної спілки членського внеску до резервного капіталу у сумі 1 (одна) грн.  з періодичністю – щороку  до 31 грудня.

Кредитна спілка «Калина» повідомляє усіх членів кредитної спілки про обов’язковість унесення такого внеску до капіталу до кінця 2015 року.

Наголошуємо про наслідки невиконання рішення Загальних зборів членів кредитної спілки та порушення Статуту КС «Калина», а саме: «В разі несплати обов’язкового щорічного внеску до резервного капіталу члена спілки буде виключено з числа членів спілки на чергових загальних зборах КС «Калина» у 2016 році.

Довідки за тел. (0352) 43-23-25