Загальні збори КС “Калина” 2015 рік

Повідомляємо, що загальні збори членів кредитної спілки «Калина» відбудуться 24 квітня 2015 р. о 14 год. 30 хв. за адресою: м. Тернопіль, вул. Львівська, 11, у приміщенні актового залу корпусу №1 Тернопільського національного економічного університету. Реєстрація з 14.00 год. (при собі мати паспорт, або інші документи, що зас­від­чують особу).

Порядок денний

  1. Заслуховування та затвердження звіту спостережної ради.
  2. Заслуховування та затвердження звіту правління.
  3. Заслуховування та затвердження звіту кредитного комітету.
  4. Заслуховування та затвердження висновку ревізійної комісії.
  5. Заслуховування аудиторського висновку, яким підтверджена річна звітність кредитної спілки «Калина» за 2014 рік та визначення аудитора (аудиторської фірми) для підтвердження достовірності і повноти річної звітності кредитної спілки за 2015 рік.
  6. Затвердження річної фінансової звітності і результатів діяльності кредитної спілки «Калина» за 2014 рік.
  7. Про порядок розподілу доходу та покриття збитків кредитної спілки.
  8. Розгляд бюджету кредитної спілки на 2015 рік.
  9. Внесення змін до Cтатуту кредитної спілки «Калина» шляхом викладення в новій редакції.
  10. Обрання членів та резерву спостережної ради та ревізійної комісії.

Довідки тел. (0352) 43-23-25
Спостережна рада КС „Калина”