Загальні збори КС “Калина” 2018 рік.

​Повідомляємо, що загальні збори членів кредитної спілки «Калина» відбудуться 30 травня 2018 р. о 14 год. 30 хв. за адресою: м. Тернопіль, вул. Львівська, 11, у приміщенні актового залу корпусу №1 Тернопільського національного економічного університету.

Реєстрація з 14.00 год. (при собі мати паспорт, або інші документи, що зас­від­чують особу).

​Порядок денний

  1. Заслуховування та затвердження звіту спостережної ради за 2017 рік.
  2. Заслуховування та затвердження звіту правління за 2017 рік.
  3. Заслуховування та затвердження звіту кредитного комітету за 2017 рік.
  4. Заслуховування та затвердження висновку ревізійної комісії за 2017 рік.
  5. Заслуховування аудиторського висновку, яким підтверджена річна звітність кредитної спілки «Калина» за 2017 рік та визначення аудитора (аудиторської фірми) для підтвердження достовірності і повноти річної звітності кредитної спілки за 2018 рік.
  6. Затвердження річної фінансової звітності і результатів діяльності кредитної спілки «Калина» за 2017 рік.
  7. Розгляд бюджету кредитної спілки на 2017 рік.
  8. Внесення змін до Cтатуту кредитної спілки «Калина», шляхом його затвердження в новій редакції.

Пропозиції та зауваження до порядку денного чергових загальних зборів членів кредитної спілки можна подавати у письмовій формі спостережній раді не пізніше, ніж за 15 календарних днів до дати їх проведення.

Для участі у загальних зборах члени кредитної спілки повинні підтвердити свої повноваження: у разі особистої участі – шляхом надання паспорта чи документа, що його заміняє; у разі представлення за довіреністю – шляхом надання паспорта чи документа, що його заміняє та відповідної довіреності.

Довідки тел. (0352) 43-23-25
Спостережна рада КС „Калина”