Загальні збори КС “Калина” 2021 рік.

Повідомляємо, що загальні збори членів кредитної спілки «Калина» відбудуться 28 травня 2021 р. о 17 год. 00 хв. за адресою: м. Тернопіль, вул. Львівська, 11, у приміщенні актового-залу Західноукраїнського національного університету.

Реєстрація з 16.30 год. (при собі мати паспорт, або інші документи, що засвідчують особу).

Порядок денний

  1. Заслуховування та затвердження звіту спостережної ради за 2020 рік.
  2. Заслуховування та затвердження звіту правління за 2020 рік.
  3. Заслуховування та затвердження звіту кредитного комітету за 2020 рік.
  4. Заслуховування та затвердження висновку ревізійної комісії за 2020 рік.
  5. Заслуховування аудиторського висновку, яким підтверджена річна звітність кредитної спілки «Калина» за 2020 рік та визначення аудитора (аудиторської фірми) для підтвердження достовірності і повноти річної звітності кредитної спілки за 2021 рік.
  6. Затвердження річної фінансової звітності і результатів діяльності кредитної спілки «Калина» за 2020 рік.
  7. Розгляд бюджету кредитної спілки на 2021 рік.

 

Пропозиції та зауваження до порядку денного чергових загальних зборів членів кредитної спілки можна подавати у письмовій формі спостережній раді не пізніше, ніж за 15 календарних днів до дати їх проведення.

Для участі у загальних зборах члени кредитної спілки повинні підтвердити свої повноваження: у разі особистої участі – шляхом надання паспорта чи документа, що його заміняє; у разі представлення за довіреністю – шляхом надання паспорта чи документа, що його заміняє та відповідної довіреності.

Довідки тел:
(0352) 43-23-25, (0677) 43-23-25

    Спостережна рада КС “Калина”